Privacy Verklaring Sosef Schilderwerken B.V.

Versie datum: 26-06-2019

1. Algemeen

Sosef Schilderwerken B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens die binnenkomen en gaat dan ook zorgvuldig om met de verwerking van die persoonsgegevens. Sosef Schilderwerken B.V. raadt u aan deze privacy policy aandachtig door te nemen en indien u vragen of opmerkingen hebt contact op te nemen via info@Sosef-schilderwerken.nl

2. Verwerking

Sosef Schilderwerken B.V. verwerkt persoonsgegevens om klanten te werven, diensten te leveren en statistieken te genereren.

3. Grondslag van verwerking

Sosef Schilderwerken B.V. verwerkt persoonsgegevens omdat dit een gerechtvaardigd belang heeft voor de uitoefening van haar bedrijfsdoelstellingen en op grond van de overeenkomst met de klant.

4. De categorie

Door Sosef Schilderwerken B.V. worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, E-mail, Telefoonnummer, functie & afdeling.

5. Delen met derden

Sosef Schilderwerken B.V. deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dit nodig is voor de dienstverlening; er een wettelijke verplichting is, of wanneer Sosef Schilderwerken B.V. hiertoe nadrukkelijk verzocht wordt door opsporingsdiensten. Sosef Schilderwerken B.V. geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EU.

6. Hoelang bewaren wij

Sosef Schilderwerken B.V. bewaard persoonsgegevens voor onbepaalde tijd.

7. Rechten

U heeft te allen tijde recht op inzage in en rectificatie van verwerkte persoonsgegevens, verwijdering (permanent) en overdracht van de door Sosef Schilderwerken B.V. verwerkte / opgeslagen persoonsgegevens. U heeft het recht een klacht over de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat wordt opgeslagen op uw computer of telefoon. Sosef Schilderwerken B.V. maakt gebruik van cookies om bezoekers te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Cookies stellen Sosef Schilderwerken B.V. tevens onder meer in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze gebruikers.

9. Beveiliging

Sosef Schilderwerken B.V. hanteert passende technische en organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik.

Disclaimer

Door het raadplegen van deze website accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer. Ondanks dat Sosef Schilderwerken B.V. zich ervoor inspant de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist kan zijn. Het is een bezoeker niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sosef Schilderwerken B.V..

Sosef Schilderwerken B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Sosef Schilderwerken B.V. erkent daarnaast ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de mogelijk gekoppelde websites van derden.